Phòng VIP
   Phòng VIP
Phòng loại I
   Phòng loại I
Phòng loại II
   Phòng loại II
Phòng loại III
   Phòng loại III
Phòng loại IV
   Phòng loại IV
Phòng VIP

Phòng ngủ
    - Diện tích 38m2
    - Máy điều hòa không khí
    - Tủ áo, tủ lạnh đồ uống
    - Giường 1,6 x 2m: 02 cái
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Điện thoại nội bộ
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
    Phòng vệ sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 7m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

 

Phòng VIP
Giá:  800.000vnđ
Phòng loại I

Phòng Ngủ

- Diện tích 24m2

- TiVi màn hình LCD 32"

- Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi

- Tủ áo, tủ lạnh đồ uống

- Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm

- Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng

- Giường 02 cái: loại 1,6x2m và 1,2x2m

- Máy điều hòa không khí

- Điện thoại nội bộ

Phòng Vệ Sinh

- Nhà vệ sinh

- Dép đi trong phòng

- Diện tích 5m2

- Cabin tắm

- Máy nước nóng

- Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại I
Giá:  440.000vnđ
Phòng loại II

Phòng ngủ
    - Diện tích 22m2
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Truyền hình cáp; Truy cập internet Wifi
    - Tủ lạnh đồ uống, Tủ áo
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng
    - Giường 02 cái: loại 1,6x2m và 1,2x2m
    - Máy điều hòa không khí
    - Điện thoại nội bộ
    Phòng vệ sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 4m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

 

Phòng loại II
Giá:  390.000vnđ
Phòng loại III

    Phòng Ngủ
    - Diện tích 21m2
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
    - Tủ lạnh đồ uống, Tủ áo
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng
    - Giường 1,6x2m: 01 cái
    - Máy điều hòa không khí
    - Điện thoại nội bộ
    Phòng Vệ Sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 4m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

 

 

Phòng loại III
Giá:  500.000vnđ
Phòng loại IV

Phòng ngủ
    - Diện tích 20m2
    - TiVi màn hình LCD 32"
    - Truyền hình cáp, Truy cập internet Wifi
    - Tủ lạnh đồ uống, Tủ áo
    - Bàn làm việc, tiếp khách, trang điểm
    - Bộ ấm pha trà, Bình đun nước nóng
    - Giường 1,6x2m: 01 cái
    - Máy điều hòa không khí
    - Điện thoại nội bộ
    Phòng vệ sinh
    - Nhà vệ sinh
    - Dép đi trong phòng
    - Diện tích 4m2
    - Cabin tắm
    - Máy nước nóng
    - Các vật dụng vệ sinh cá nhân

Phòng loại IV
Giá:  290.000vnđ
Copyright © tinhoahotel.com. All rights reserved.
4.258  lượt xem